CZ EN FR RU

Jaká vyšetření doporučit lidem do 35 let?

U žen obvykle dochází k poruchám hormonů, které mohou mít původ nejen např. V antikoncepci, ale také ve špatné životosprávě. Je proto potřeba zjistit původ a najít variantu, jak těmto poruchám předejít.

Dalším častým problémem může být porucha krevního obrazu. Obvyklá vyšetření pro mladé do 35 let zpravidla vyšetření krevního tlaku kvůli kolísavým hodnotám, či srdeční frekvence, únavového syndromu, nebo virových onemocnění, kde se mohou naskytovat komplikace z různých důvodů, stejně tak je tomu u poruch metabolismu – konrétněji cukrů a tuků v těle. „Díky“ tomu také dochází k problémům s kondicí, či ke slábnutí organismu.

Jaká vyšetření doporučit lidem od 35 let výše?

U osob starších 35 let se často objevují problémy s metabolismem – tedy látkovou přeměnou. Tyto poruchy způsobují mnohá vážná onemocnění, jako například srdce, jater, či žláz s vnitřní sekrecí a další). To může a nemusí souviset s kardiálními poruchami zdraví, které se v pokročilejším věku také objevují.

Dalšími běžnými zdravotními problémy jsou chronické únavové syndromy, či problémy s krevním tlakem, převážně s tlakem zvýšeným.

Kompletní vyšetření je vhodnou volbou pro prevenci a včasnou diagnostiku