CZ EN FR RU

Kompletní vyšetření hrazené pojišťovnami

Kompletní vyšetření jsou balíčky zaměřené na konkrétní problémy a skupiny problémů. Při konkrétních potížích je často potřeba zvolit vyšetření, která nejsou v jednom balíčku. Jako prevence a cesta pro včasnou diagnostiku však může posloužit právě některý z často vyžadovaných balíčků kompletních vyšetření.

Kompletní vyšetření jsou standardní procedury prevence a léčení, které jsou hrazené pojišťovnami.

Kompletní vyšetření 1

Komplexní preventivní prohlídka

Kompletní vyšetření pro diagnostiku přítomného onemocnění bez klinických příznaků.

Jak preventivní prohlídka probíhá?

Celkové komplexní vyšetření není pouze standardní prohlídkou u praktického lékaře. Skládá se ze sady vysoce efektivních testů a vyšetření pro diagnostiku přítomných onemocnění v fázi bez klinických příznaků. Preventivní prohlídka začíná podobně jako u praktické lékaře rozhovorem a základním vyšetřením, dále pak následují specializované testy pro diagnostiku onemocnění vnitřních orgánů. Časová náročnost není velká, preventivní prohlídka proběhne dle domluvy a v rámci jednoho dne.

K čemu preventivní prohlídka slouží?

Vyšetření pomáhá odhalit onemocnění dříve, než propukne do znatelné či viditelné fáze. Včas odhalené onemocnění má mnohem vyšší úspěšnost léčby, menší vliv na život pacienta a obvykle menší náročnost na čas léčby.

Kompletní vyšetření 2

Praktický lékař

Pravidelná péče o jednotlivce i firemní kolektivy s návazností na specializovaná vyšetření.

Pokrývá interna vše co praktický lékař?

Interna zastane funkci praktického lékaře i následné odborné péče. Internista je na rozdíl od praktického lékaře schopen poskytnout testy a vyšetření za pomoci odborných přístrojů, které jsou k dispozici přímo v ordinaci. Léčba je tedy přesnější, rychlejší a efektivnější.

Pokud je potřeba návazná léčba, dostane pacient doporučení na špičkové lékařské odborníky v potřebném oboru.

Kdo je internista?

Internista je odborník, který se zabývá tzv. vnitřním lékařstvím. To je obor zahrnující problematikou následujících oblastí: kardiologie (srdce), angiologie (cévy), pneumologie (plíce), gastroenterologie (zažívací systém), metabolismus, hematologie (krev), revmatologie (klouby), nefrologie (ledviny) a endokrynologie (hormony a žlázy).

Kompletní vyšetření 3

Nutriční poradenství

Zdravá výživa pro hubnutí, maximální fyzickou a psychickou námahu i poruchy metabolismu.

Co obsahuje nutriční poradenství?

Preventivní poradenství v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Individuální přístup je zde velice důležitý – každý má své potřeby. Ať už jde o hubnutí, vysokou psychickou zátěž například v práci, vysokou fyzickou zátěž například v tréninkovém programu nebo pacienty s onemocněním a potřebou specifických parametrů výživy. Nedílnou součástí nutričního poradenství je prevence a diagnostika poruch metabolismu.

K čemu nutriční poradenství pomůže?

Nutriční poradenství je zpravidla vyhledáváno kvůli snížení tělesné váhy nebo upravení životosprávy, která se s běžnou pracovní zátěží uspěchaným životním stylem současnosti, špatně dodržuje. Dále nutriční poradenství pomáhá při prevenci a léčbě tukových poruch metabolismu.

Kompletní vyšetření 4

Únavový syndrom

Prevence a léčba chronického únavového syndromu a jeho příčin.

Co je únavový syndrom?

Chronický únavový syndrom je nemoc, při které se pacient cítí bez zjevných příčin stále vyčerpaný. Vede tak často ke snížení výkonosti v osobním i pracovním životě. Většinou nemá téměř žádné zjevné fyzikální příznaky vyjma občasné mírně zvýšené teploty. Jde o typickou civilizační chorobu s řadou symptomů a různých důvodů onemocnění. Je však léčitelná za pomoci odborné péče.

Jak se únavový syndrom léčí?

Únavový syndrom vyžaduje důkladnou anamnézu a zjišťování možných příčin toho onemocnění. Dělají se vyšetření nejen krevní, ale v některých případěch i zátěžové. Velmi důležitá je profesionální spolupráce pacienta s lékařem, kdy se společně řeší metody možných změn a odstraňování příčin tohoto onemocnění.

Kompletní vyšetření 5

Stres

Poradenství a léčba problémů z nadměrné psychické a fyzické zátěže.

Jak se stres projeví na zdraví?

Stres se projevuje jako reakce organismu na vysokou fyzickou či psychickou zátěž. Ačkoliv opravdu existuje „dobrý stres“, který stimuluje k vyšší produktivitě, je mnohem běžnější jeho negativní varianta, která dokáže poškodit zdraví a vyvolat psychická a fyzická onemocnění. Dlouhodobý a nadměrný stres se může projevit úzkostí a depresemi, fyzické příznaky stresu se projevují zejména v oblasti nervové a trávicí soustavy.

Jak se stres léčí?

Příčina, důkladné vyšetření a zjišťování zdravotního stavu pacienta, společně vytvoříme plán odstranění příčin stresu.

Stres může vznikat z příčin, které jsou převážně psychické, avšak jeho důsledky sahají až do dlouhodobých fyzických problémů. Velké stresy tedy způsobují například onemocnění srdce, kravního tlaku, zažívacího traktu, atd. Proto je dobré detailně a společně přijít na to co je přičinou zdravotních potíží a společnými silami je odstranit.

Kompletní vyšetření 6

Cévní onemocnění

Diagnostika a léčba cévních onemocnění, poradenství s problémy kouření a estetiky.

Jak probíhá léčba cévních onemocnění?

V případě, že máte bolesti v končetinách, častěji v nohách, či míváte často křeče, brnění a jiné potíže, zpravidla bývá důvodem onemocnění žil a tepen. Včasná diagnostika prováděná klinickými testy, vyšetřením takzvaným Dopplerovým ultrazvukem, či pletismografickým vyšetřením se vyhodnotí index, který nám zodpoví příčinu Vašich potíží. Od toho se odvíjí léčba, která bude v souvislosti v Vaším problémem ta nejlepší.

Kompletní vyšetření 7

Chirurgická péče

Předoperační vyšetření a chirurgické konzultace.

Jak probíhá chirurgická péče?

Chirurgická péče zahrnuje konkrétnější zákroky, které řeší okamžité potíže a následně se stabilizují za pomoci interního lékařství, které pomáhá v prevenci proti dalším komplikacím. Jedná se zde o širokou škálu možných onemocnění, např. nemoci kloubů, kdy chirurg ambulatním vyšetřením rozhodne, zda je potřeba operační/neoperačí léčby.

K čemu chirurgická péče slouží?

Nejčastěji se jedná o potíže s klouby, kostmi - artrózy, či svalstvem, kdy je potřeba jasně stanovit, zda je zapotřebí chirurgického, tedy operačního, zákroku. Chirurg ambulantně také dokáže vyšetřit potíže s křečovými žilami, hemeroidy, kožními změnami (lipom, gangliom, fibrom atd.). Dále je v některých případech nutné rozhodovat o způsobu léčby v oblasti břišní. V tomto případě může docházet k vytváření žaludečních vředů, žlučníkových kamenů aj. Zpravidla bývá chirurgické vyšetření vyžádáno lékaři jiných odvětví, avšak pacient sám může o vyšetření zažádat i bez doporučení jinými lékaři.